آیکون‌های فونت‌آوسام

آیکون‌های فونت‌آوسام عناصر طراحی آیکون های مختلف

  • تمام آیکون های نام تجاری علائم تجاری صاحبان مربوطه می باشند.
  • استفاده از این علائم تجاری نشان دهنده تایید صاحب علامت تجاری توسط Font Awesome نیست و بالعکس.

اخطار!

ظاهرا Adblock Plus می تواند آیکون های نام تجاری برند Font Awesome را با استفاده از تنظیمات «حذف دکمه های رسانه های اجتماعی» حذف کند. ما از هک ها برای مجبور کردن آنها برای نشان دادن استفاده نمی کنیم. لطفا گزارش خطا ارسال کنید به Adblock Plus اگر فکر می‌کنید این یک مشکل است. برای کار کردن با این آیکون‌ها نام کلاس آن‌ها را تغییر دهید.